Vergunningen, klachtenlijn, camerabeveiliging, grondscan. We regelen gewoon alles.

De juiste weg kennen binnen het ambtelijk apparaat

Wij nemen altijd de volledige verantwoordelijkheid als het gaat om communicatie met het bevoegde gezag. Uiteraard houden we daarbij altijd rekening met de noodzakelijke aanwezigheid van de vereiste vergunningen en eventuele meldingen.

" Geen overlast, geen protesten, geen gezeur. Dan weet je hoe 't werkt. "

Maarten Dalhuijsen - Projectleider Elan Wonen

" Alleen als je de regels echt goed kent, zoals Braam, kom je tot de juiste ecologie-vriendelijke oplossingen. "

Linda Dresmé - Ecoloog

Nauwe samenwerking met een ecoloog

Sloopwerk heeft vaak invloed op de natuurlijke omgeving. Daar gelden dan ook strenge regels voor die soms lastig te hanteren zijn. Reden waarom wij altijd ruim voordat we aan de slag gaan de dialoog aangaan met zowel omgeving als toezichthouders. Samen met onze ecologen zorgen we er zo voor dat we voor alle betrokken partijen tot een bevredigende oplossing komen.

Overlast tot het minimum beperken

Inherent aan sloopwerk is de overlast die het veroorzaakt in de directe omgeving. Het is dan ook zaak om bijtijds het gesprek aan te gaan met de omwonenden en eventuele andere gebruikers. Braam doet dit door het organiseren van bewonersavonden, het inrichten van een vast spreekuur op de slooplocatie en een klachtenlijn die 24/7 bereikbaar is.

Buurtoverleg

Voorafgaand aan elk sloopwerk organiseren wij bewonersavonden waar wij de werkzaamheden en eventuele overlast toelichten.

Klachtenlijn

Bij elk project zorgen wij ervoor dat alle betrokkenen uit de buurt 24/7 terecht kunnen met hun vragen en eventuele klachten.

Spreekuur

Wij zorgen ervoor dat er op vaste tijden op het werk zelf een spreekuur ingericht is.

Vooropname voorkomt problemen achteraf

Sloopwerken kunnen altijd hinderlijke trillingen veroorzaken. In sommige gevallen kan er zelfs sprake zijn van schade aan omliggende panden. Dat moet te allen tijde voorkomen worden. Reden waarom wij meestal trillingmeters plaatsen. Ook zullen wij een bouwkundige vooropname doen van de panden in het nabije gebied. Alles wordt via foto’s gedocumenteerd en verzegeld in de kluis opgeborgen.

Veiligheid van mensen en spullen

Veiligheid is van groot belang bij sloopwerken. Wij zorgen voor 24/7 camerabewaking op verschillende strategische plekken gecombineerd met online surveillance. Zo wordt diefstal en vandalisme voorkomen.

Wat blijft er achter in de grond?

Na het sloopwerk moet de bouwaannemer aan de slag. Zaak dus om al tijdens het slopen intensief contact met hem te onderhouden zodat we zo goed mogelijk aan de opleverwensen tegemoet kunnen komen. Daar hoort vanzelfsprekend een inmeting van de bestaande palen bij. In veel gevallen gaan we over tot het maken van een digitale grondscan zodat de gehele onderlaag, inclusief achtergebleven kabels en leidingen, in kaart wordt gebracht.

" Heldere communicatie en volledige transparantie. Dat zorgt voor snelheid en een prettige samenwerking. "

Altijd aan de regels voldoen

Braam voert het overleg met alle betrokken nutspartijen. Zo zorgen we ervoor dat de planning zoveel mogelijk in tact blijft.